Stadhouder Willem V meldde op 5 november 1787 dat hij een commissie naar Amsterdam zou sturen om onderzoek te doen naar de wensen van burgers en regeerders. Als de wensen billijk waren, zou hij die overwegen. Maar ja, wat zou de stadhouder billijk vinden?

Stadhouder Willem V (Royal Collection Trust)Stad veroverd door Pruisen

Amsterdam maakte op dat moment de balans op na de verovering door de Pruisen. Op 10 oktober 1787 had de stad de Leidse poort geopend voor de Pruisische troepen, nadat deze op 24 september voor het eerst gevochten hadden tegen de Hollandse vrijkorpsen. Het verzoenend gebaar aan de onlangs verslagen regenten en Patriotten bleek echter een farce: de commissie van de stadhouder bestond uit de twee rechtlijnige Orangisten graaf Van Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, en Huibert Eliza van Meerten, raadsheer van het Hof van Holland, Friesland en Zeeland.

Rust bewaren

De ontwikkelingen in de stad maakten het klimaat ook niet echt gunstig voor goede gesprekken. Op het moment dat de tweekoppige commissie haar intrek nam in Amsterdam, werden alle sociëteiten gesloten en de papieren in beslag genomen. Er wordt flink jacht gemaakt op de revolutionairen. De instelling van de commissie was dan ook vooral om de rust te bewaren… (afbeelding uit de Royal Collection Trust)

Meer weten?

Wil je meer weten over die interessante tijd tussen 1780 en 1795? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van prenten, publicaties en wetenswaardigheden over deze vijftien jaar met prinsen en patriotten. Geen reclame of promoties, maar al het nieuws tussen 1780 en 1795, elke maand gemakkelijk in je inbox.