Lezingen over patriotten en prinsgezinden

De lezingen van Prins en Patriot staan bol van de anekdotes en historische gebeurtenissen. Regentenportretten, oorlogsafbeeldingen, uniformen, pruiken en gebruiksvoorwerpen. U wordt ondergedompeld in de achttiende eeuw.

Geen tekst die zomaar wordt voorgelezen. Geen afbeeldingen die zomaar worden geprojecteerd.

Maar een levendige en aantrekkelijke kennismaking met de tijd tussen 1780 en 1795!

 

De Stadhouder en haar Man

Willem V van Oranje-Nassau was de laatste erfstadhouder van de republiek. Zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen was in vele opzichten krachtiger en standvastiger dan hij.

In deze lezing ontdekken we hoe zij samen zochten naar een plek in de oude Republiek. En hoe zij na hun vlucht naar Engeland in 1795, ronddoolden in Europa. Met de ijdele hoop dat oude waarden en eigendommen hersteld zouden worden…

Patriotten en prinsgezinden

Onze meestgeboekte lezing en de beste introductie in onze tijd van 1780 tot 1795.

We zien de patriotten opkomen in 1781 en de stadhouder en zijn regenten tarten. Steeds meer terrein winnen ze, tot ze in 1787 hard worden neergeslagen. Ze vluchtten, maar kwamen in 1794 weer terug.

De vierde Engels-Nederlande oorlog

In 1781 verklaarde de Republiek de oorlog aan Groot-Brittannië. Wij steunden de nieuwe Verenigde Staten tegen de Britten. Onze vloten bevochten elkaar bij de Doggersbank. En zij blokkeerden onze havens en brachten de economie forse klappen toe.

Koning George en stadhouder Willem V waren neven. Hoe ervaarden zij deze oorlog? En wat gebeurde er precies in de oorlogsjaren? Wie waren erbij betrokken? En hoe konden de Engelsen direct na de oorlog weer onze belangrijkste bondgenoten worden?

Je hoort en beleeft het allemaal in deze interessante lezing vol kanongebulder, hoogwaardigheidsbekleders en politiek gekonkel.

De Stadhouder en haar Man

Willem V van Oranje-Nassau was de laatste erfstadhouder van de republiek. Zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen was in vele opzichten krachtiger en standvastiger dan hij.

In deze lezing kijken we door de kieren van het huwelijk tussen de echtgenoten. Hun kennismaking, huwelijk, gezin en de perikelen die leidden tot hun vlucht naar Engeland in 1795.

Tot hun dood in respectievelijk 1806 en 1826 bleven Willem en Wilhelmina min of meer samen. Dit ‘min of meer’ ontdekken we aan de hand van brieven, hun politieke activiteiten en de relatie met hun kinderen, adviseurs en politieke tegenstanders.