De “gijzeling” van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, bij de Goejanverwellesluis was één van de belangrijkste gebeurtenissen van het revolutiejaar 1787. Het zorgde voor de inval van een Pruisisch leger, dat plunderend naar Holland trok en Amsterdam belegerde. In ons album binnen het Rijksmuseum hebben we de mooiste prenten van deze Pruisische veldtocht voor je verzameld.

Wilhelmina van Pruisen te paard 1789Wilhelmina van Pruisen

De zogenaamde gijzeling van Wilhelmina van Pruisen zette een reeks van politieke gebeurtenissen in gang. Vanaf half augustus stond het vast dat de Pruisen de Republiek zouden binnenvallen. Wilhelmina van Pruisen had haar broer gevraagd haar te helpen terug te keren van Nijmegen naar Den Haag. Op 9 september 1787 stelden de Pruisen voor de vorm nog een ultimatum aan de Staten van Holland: Wilhelmina van Pruisen moest toegang krijgen tot Holland. Maar op 13 september vielen de Pruisen binnen en eigenlijk waren ze dat al vier dagen eerder van plan.

aanval brug Duivendrecht 1787Tegenstand van patriotten

De tegenstand van de patriotten in Utrecht en Holland zakte als een kaartenhuis ineen. De Fransen hadden beloofd heb te helpen bij een anval van de Pruisen, maar uit het zuiden kwam geen hulp. De patriotten en hun sympatisanten vluchtten bij honderden. De Orangisten namen hun posities weer in en de zogenaamde restauratie van Oranje begon. Het was Bijltjesdag voor de patriotten: ze vluchtten vooral naar Frankrijk.

Bekijk dus snel het album met alle prenten van de inval der Pruisen in 1787. Prenten over de aanleiding, de aanhouding bij de Goejanverwellesluis, staan in een eigen album. En wil je persoonlijk meer weten over deze militaire interventie in de Republiek, boek dan een lezing van Prins en Patriot.