Grenzen Brabant Belgische patriottenVandaag in 1790 wordt in onze kranten gemeld dat Staatse troepen zijn gestuurd naar de grens van Staats-Brabant met de zuidelijke Nederlanden. Vanuit de noordelijke provincies worden meer troepen naar het zuiden gebracht. Aan de zuidelijke grenzen van de republiek lijkt er een dreiging te zijn. Maar de Franse revolutionairen komen pas in 1793. Wat is er aan de hand?

Belgische patriotten

Belgische patriotten tegen OostenrijkIn onze eigen republiek waren de patriotten in 1787 al verslagen. Maar in de zuidelijke Nederlanden begon het gedonder toen pas. In 1789 versloegen de Belgische opstandelingen het Oostenrijkse leger in Turnhout en Gent. Op 11 januari 1790 verklaarde elke provincie van de zuidelijke Nederlanden zich onafhankelijk van Oostenrijk. De zogenaamde Verenigde Nederlandse Staten waren een feit, waar vrijwel alle Belgische provincies zich bij aangesloten. De onafhankelijkheidsverklaring was geschreven met een schuin oog naar de Acte van Verlatinge van onze republiek (1581) en naar het Amerikaanse document (1776). In de “Belgische” steden wapperde de nieuwe driekleur die was geinspireerd op de vlag van Brabant. Het was voor onze regenten moeilijk te verkroppen dat de zuidelijke patriotten succesvol waren. Weliswaar was onrust in de Oostenrijkse Nederlanden goed voor onze handel, maar teveel rumoer kon wel eens overslaan naar onze provincies, waar het net weer rustig was. Daarom werd de grens met de Oostenrijkse Nederlanden fors versterkt met troepen.

Herstel door Oostenrijk

Pruisen gaf eerst nog steun aan de patriotten, ook militair met een troepenmacht in Luik (1789). Maar na een verdrag met Oostenrijk, trok Pruisen zich terug. In een conventie met die twee staten, Groot-Brittannië en onze republiek, (10 september 1790) werd het pact gesloten dat later de eerste coalitie tegen de Franse revolutionairen zou worden. De vier Europese staten zagen in dat zij beter hun krachten konden bundelen tegen een groeiend revolutionair Frankrijk, dan tegen elkaar. Uiteindelijk herstelde Oostenrijk kort na dit krantenbericht haar macht in de zuidelijke Nederlanden. De Oostenrijkse keizer Frans kon later in november zonder veel problemen steden als Namen, Antwerpen en Brussel heroveren. De rust keerde weder en ook onze republiek kon opgelicht adem halen: de druk in het zuiden was weer even van de ketel.

Meer weten?

Wil je meer weten over die interessante tijd tussen 1780 en 1795? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van prenten, publicaties en wetenswaardigheden over deze vijftien jaar met prinsen en patriotten. Geen reclame of promoties, maar al het nieuws tussen 1780 en 1795, elke maand gemakkelijk in je inbox.