Wat gebeurde er in Montfoort en omgeving toen de Fransen aan de deuren van de Republiek rammelden? U hoort het allemaal op dinsdag 22 oktober aanstaande. Dan geeft Raymond Uppelschoten een lezing over de oorlog van 1794-1795 en de mate waarin West-Utrecht daardoor geraakt werden.

Franse soldaten in 1794-1795Franse soldaten

In 1794 veroverden de Fransen steeds grotere stukken van ons land. In 1795 stootten ze door naar Utrecht en Holland en maakten ze de Bataafse Republiek mogelijk. Tot die tijd woedde de oorlog vooral in België en onze zuidelijke gewesten. Wat betekende dat voor Montfoort en West-Utrecht? Hoe kwam het dat al maanden voor de verovering in 1795 Franse soldaten waren ingekwartierd in de steden en dorpen van de Lopikerwaard? Wie waren ze en wat deden ze hier? Hoe werden de vestingwerken van de waterlinie en de Lek in stelling gebracht? Raymond Uppelschoten licht het toe met veel plaatselijke voorbeelden en verhalen.

De lezing wordt georganiseerd door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) op dinsdagavond 22 oktober, van 20-22 uur. U bent dan welkom in gebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort. De toegang is gratis.